مجله به‌زراعی نهال و بذر مقالات تحقیقی و نتایج تحقیقات در زمینه علوم وابسته به به‌زراعی و فیزیولوژی گیاهان زراعی و باغی که به زبان فارسی نوشته شده و قبلاً به هیچ طریق انتشار نیافته و یا همزمان به مجلات دیگر فرستاده نشده باشند را با داوری علمی و ادبی پذیرفته و منتشر می‌کند. مقالاتی که خلاصه آنها در مجامع علمی داخلی و خارجی ارائه و چاپ شده باشد، مستثنی هستند.

 

در بررسی های انجام شده توسط گروه علو کشاورزی فرهنگستان علوم جمهوری اسلام ایران در قالب طرح پژوهشی "بررسی ارزیابی کیفی مجله های علمی کشاورزی و منابع طبیعی "در سال 1397

مجله به زراعی نهال و بذر با کسب مکان دوم در گروه مجله های بسیار خوب

و

مجله به نژادی نهال و بذر  با کسب مکان دهم در گروه مجله های خوب

شاخه زراعت و اصلاح نباتات

در بین 40 مجله منتشر شده در این شاخه قرار گرفت.

بدین تربیب موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر این موفقیت را به مدیر مسئول و اعضای محترم هیات تحریریه مجله تبریک و تهنیت عرض می نماید.

 

شماره جاری: دوره 35، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-131 

1. ارزیابی امکان تعدیل اثر منفی تنش محدودیت آبی بر رشد و عملکرد سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) با تغییر تاریخ کاشت

صفحه 1-23

علیرضا یزدانی؛ سیدعبدالرضا کاظمینی؛ حسین غدیری؛ علی اکبر کامگار حقیقی؛ محسن عدالت


3. ارزیابی کارآیی جذب و استفاده پتاسیم در ژنوتیپ‎های پنبه

صفحه 59-81

عبدالرضا قرنجیکی؛ اسماعیل دردی پور؛ عمران عالیشاه؛ فرشید قادری فر


4. ارزیابی تحمل به خشکی در لاین‌های اینبرد نوترکیب برنج با استفاده از شاخص‌‌های تحمل به تنش

صفحه 59-81

برزو کازرانی؛ سعید نواب‌پور؛ حسین صبوری؛ سیده ساناز رمضان‌پور؛ خلیل زینلی‌نژاد؛ علی اسکندری


6. ارزیابی برخی از پاسخ‌های مورفو- فیزیولوژیکی ژنوتیپ‌های مرکبات به تنش شوری

صفحه 103-120

مرضیه اتحادپور؛ محمد رضا فتاحی مقدم؛ ذبیح‌اله زمانی؛ بهروز گلعین؛ محمدرضا نقوی


8. کاربرد پردازش تصویر برای برآورد خسارت سرما بر میوه انبه

صفحه 127-131

منصوره شمیلی؛ محمودرضا گلزاریان؛ پیمان آذرکیش؛ امید دوستی ایرانی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
2008-6946